Kích thước của tờ rơi gấp 3

Với hầu hết các loại ấn phẩm, khi nói tới kích thước, chúng ta phải lưu ý tới: Kích thước thành phẩm, kích thước khổ trải và đường cấn. Tờ rơi gấp 3 cũng không phải ngoại lệ.

Trong đó, kích thước thành phẩm chính là kích thước của tờ rơi sau khi đã hoàn thành tất cả, bao gồm cả cấn gấp. Kích thước khổ trải là kích thước dùng để in ấn, trước khi cấn gấp và cắt xén. Đường cấn chính là đường dập để tờ rơi được gấp lại dễ dàng theo mục đích của người thiết kế.

Do có các kiểu gấp khác nhau, mà kích thước của tờ rơi gấp 3 cũng khác nhau tùy theo mỗi kiểu gấp.

Vui lòng tham khảo bài viết:
Các hình thức của tờ rơi gấp 3
* In tờ rơi gấp 3 giá rẻ tại TPHCM
* In tờ rơi, brochure doanh nghiệp giá rẻ


Tờ rơi gấp 3 kiểu xếp

Tờ rơi gấp 3 kiểu gấp xếp:

 • Kích thước thành phẩm: 9.9cm x 21cm.

 • Kích thước khổ trải: 21cm x 29.7cm (A4).

 • Kích thước từng trang: 9.9cm x 21cm.

 • Số đường cấn: 2 đường.

 • Số mặt trình bày nội dung: 6 mặt.


Tờ rơi gấp 3 kiểu zigzag

Tờ rơi gấp 3 kiểu gấp zigzag:

 • Kích thước thành phẩm: 9.9cm x 21cm.

 • Kích thước khổ trải: 21cm x 29.7cm (A4).

 • Kích thước từng trang: 9.9cm x 21cm.

 • Số đường cấn: 2 đường.

 • Số mặt trình bày nội dung: 6 mặt.


Tờ rơi gấp 3 kiểu cửa sổ

Tờ rơi gấp 3 kiểu gấp cửa sổ A3:

 • Kích thước thành phẩm: 21cm x 29.7cm (A4).

 • Kích thước khổ trải: 42cm × 29.7cm (A3).

 • Kích thước từng trang: 2 trang bên: 10.5cm x 29.7cm và trang giữa: 21cm x 29.7cm.

 • Số đường cấn: 2 đường.

 • Số mặt trình bày nội dung: 6 mặt, nhưng chỉ có 5 nội dung.