Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin, tài liệu thuộc quyền sở hữu hoặc liên quan tới khách hàng được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà chúng tôi luôn kiên trì và quyết tâm thực hiện.

Vào mọi lúc, chúng tôi cam kết giữ kín toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan hoặc thuộc quyền sở hữu của Quý khách hàng đến, và sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu đó, trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của Quý khách hàng, hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền.

Nếu chúng tôi vi phạm chính sách bảo mật thông tin, Quý khách hàng hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng. Đồng thời, chúng tôi có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ đối với phần thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Hiệu lực của chính sách này không phụ thuộc vào hiệu lực của Hợp đồng, và chỉ hết hiệu lực sau 05 (năm) năm kể từ ngày Hợp đồng giữa 2 bên chấm dứt.


Chính sách bảo mật thông tin tại Phượng Hoàng