Chính sách thanh toán

Phụ thuộc vào các yếu tố, bao gồm: thực tế từng khách hàng; thời gian hợp tác; tính chất hàng hóa, sản phẩm; và thỏa thuận giữa 02 bên, chúng tôi có các chính sách, hình thức thanh toán và công nợ như sau:

A – HÌNH THỨC THANH TOÁN: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

B – THỜI HẠN THANH TOÁN:

Chính sách 01: Đặt cọc ngay sau khi ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ ngay khi giao hàng

Tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa 2 bên, quý khách hàng đặt cọc 30%, 40% hoặc 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi đặt hàng, và thanh toán 70%, 60% hoặc 50% giá trị còn lại tương ứng, ngay khi 2 bên hoàn tất giao hàng và xác nhận hàng hóa đạt chất lượng, đủ số lượng như đã thỏa thuận.

Chính sách 02: Đặt cọc ngay sau khi ký hợp đồng và áp dụng công nợ cho số tiền còn lại

Tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa 2 bên, quý khách hàng đặt cọc 30%, 40% hoặc 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi đặt hàng, và thanh toán 70%, 60% hoặc 50% giá trị còn lại tương ứng, trong vòng 07 ngày, 10 ngày, 15 ngày hoặc 30 ngày, kể từ ngày hoàn tất giao nhận và xác nhận hàng hóa đạt chất lượng, đủ số lượng như đã thỏa thuận.

Chính sách 03: Áp dụng công nợ sau khi giao hàng, cho 100% giá trị hợp đồng.

Tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa 2 bên, quý khách hàng không cần đặt cọc, thay vào đó, thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày, 10 ngày, 15 ngày hoặc 30 ngày, kể từ ngày hoàn tất giao nhận và xác nhận hàng hóa đạt chất lượng, đủ số lượng như đã thỏa thuận.

C – TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

  • Chủ tài khoản: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị văn phòng Phượng Hoàng

  • Số tài khoản: 0251002695413

  • Ngân hàng VIETCOMBANK - Chi Nhánh Bình Tây - TP. HCM

Hoặc

  • Chủ tài khoản: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị văn phòng Phượng Hoàng

  • Số tài khoản: 06000 727 1118

  • Ngân hàng SACOMBANK – Chi nhánh Hoa Việt – TP. HCM


Hình thức thanh toán tại Phượng Hoàng