Duyệt mẫu & Bảo hành

Ký duyệt mẫu in và mẫu giấy là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá chất lượng sản phẩm có đạt yêu cầu hay không. Chúng tôi cam kết in ấn, sản xuất và hoàn thành sản phẩm theo đúng với mẫu in và mẫu giấy đã được ký duyệt.

A – VỀ MẪU MÃ TRƯỚC KHI IN ẤN

Chúng tôi sẽ cung cấp maquette (bài in mẫu) và mẫu giấy cho Quý khách hàng tham khảo. Sau khi Quý khách hàng đồng ý, ký duyệt maquette và mẫu giấy chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất, in ấn hàng loạt.

Chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng maquette đã được Quý khách hàng ký duyệt. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi gì so với maquette đã ký duyệt thì phải được ký bổ sung bởi cả 2 bên bằng phụ lục hợp đồng hoặc trực tiếp trên file thiết kế.

E – XỬ LÝ HÀNG KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU

Trường hợp giao hàng không đúng nguyên vật liệu, màu sắc, nội dung và maquette đã được ký duyệt, Quý khách hàng hoàn toàn có quyền từ chối nhận hàng. Hoặc, chúng tôi sẽ phải in lại hoặc giảm giá sản phẩm theo yêu cầu của Quý khách hàng với một tỷ lệ thỏa thuận giữa hai bên.


Bảo hành và chính sách đổi trả